Archiefprojecten

Tijdens mijn werk aan de VU begeleidde ik studenten bij inventarisatieprojecten en andere werkzaamheden in archieven. Met Yvonne Bos-Rops schreef ik een handboek voor het doen van archiefonderzoek. Ik inventariseerde de archieven van de Friese stadhouders in het Koninklijk Huisarchief, maar ook kleinere archieven zoals dat van tennisvereniging Leimonias in het Haagse Gemeentearchief.

Tegenwoordig orden en beschrijf ik archieven van onder andere verenigingen en bedrijven, zoals het archief van het hofje De Zeven Keurvorsten in Amsterdam.
Ook adviseer ik over archiefordening en -beheer. Bijvoorbeeld bij het beantwoorden van de vraag welke delen van het archief bewaard en welke weggegooid kunnen worden.

Publicaties

– Yvonne Bos-Rops, Marijke Bruggeman, Gustaaf Janssens, Vorstelijk, koninklijk keizerlijk. Archieven van vorstenhuizen in Europa (Stichting Archiefpublicaties 2016).

– Marijke Bruggeman e.a. red., Openbaarheid in historisch en hedendaags perspectief. Jaarboek 2006 (Stichting Archiefpublicaties; ’s-Gravenhage 2008).

– Yvonne Bos-Rops, Marijke Bruggeman, Eric Ketelaar, Archiefwijzer. Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland. (3e herziene druk; Bussum 2005).

Recente opdrachten

– Inventarisatie van het archief van Konrad Boehmer voor de Konrad Boehmer Foundation (2017, 2018).

– Inventarisatie van het archief van stichting Holland Triathlon voor stadsarchief Almere (2015).

– Begeleiding van en advies over de ordening van het archief van Coöperatief Eigenwijzer (2015).

– Inventarisatie van het archief van de Sociëteit voor Culturele Samenwerking in Den Haag en advies over archiefbeheer (2014).

– Opzetten van de administratieve organisatie van vrouwenvereniging Laak in Den Haag (2012).

– Advies bij het maken van toegangen op de familiearchieven van het museum Meermanno-Westreenianum (2010-2012).

– Advies over waardering en selectie van een bestuurs- en directiearchief (2010).

– Acquisitieplan voor het Stadsarchief Almere (2010, 2011).

– Inventarisatie van het archief van het Hofje de Zeven Keurvorsten in verband met de overdracht naar het Stadsarchief Amsterdam (2009).

– Advies aan Countryclub Groen-Geel over de overdracht van het archief aan het Haagse Gemeentearchief over het beheer van het archief en over selectie en vernietiging (2007-heden).