Historisch onderzoek

Tijdens mijn werk aan de VU gaf ik colleges en begeleidde ik werkstukken en scripties over allerlei onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis.

Zelf deed ik onder andere onderzoek naar politieke geschiedenis in de Republiek in de achttiende eeuw en naar het onderwijs in Nederland in de 17e-19e eeuw. Ik promoveerde op Nassau en de macht van Oranje. De strijd van de Friese Nassaus voor de erkenning van hun rechten, 1702-1747 (Hilversum 2007).

Over de Friese Nassaus schreef ik verder:

– ‘Nieuws en roddels uit Den Haag. “Hier passeert niets van eenige attentie”‘ Fryslân Historisch Tijdschrift 21 (mei/juni 2015) 16-18

– ‘Het hof van Maria Louise (1711-1731)’ It Beaken 60 (1998) 293-304.

– ‘Willem en Anna’ in Van Leeuwarden naar Den Haag. Rond de verplaatsing van het stadhouderlijk hof in 1747 (Franeker 1997) 27-36.

– ‘De machtsbasis van de Oranjes in Zeeland ontmanteld, 1702-1747’ in Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A.Th. van Deursen (Amsterdam 1996) 369-379.

Overige publicaties

– Bouwgeschiedenis van de Molenwijk als bijlage bij Riemer Knoop, Marijke Bruggeman en Roeena Patmo-Mahdi, Rapport culturele betekenis Ketelstraatschool (2013).

– Onderwijs in Scheveningen van de middeleeuwen tot heden voor De geschiedenis van Scheveningen (2013 en 2014).

– Woonomstandigheden in Scheveningen in de 19e eeuw voor De geschiedenis van Scheveningen (2013).

Het hofje de Zeven Keurvorsten ‘Door Pronck eertijds gesticht voor Maagd’ en oude vrouwen (Amsterdam 2009).